top of page

Föreläsningen är tänkt som en introduktions- och inspirationsföreläsning för alla som möter människor från andra länder och kulturer i sitt arbetsliv, föreningsliv eller privatliv.

Kontakt för mer information och bokning

Jeanette Ohlsson Carlborg

+46 708 450568
jeanette@kulturlank.nu

Varför är det självklara så svårt att förstå?

Har du någonsin tänkt på varför det självklara kan vara så svårt att förstå?
 

Kanske inte, för hur svårt kan det vara att förstå att man står till höger i rulltrappan, bildar kö på alla ställen där det går att bilda kö, tar av sig skorna när man kommer hem till någon, inte avbryter, aldrig kommer försent, alltid talar i normal samtalston och väntar på grön gubbe trots att inte en enda bil syns till. 

Men för den som inte är uppvuxen med att detta är självklart och som inte kan läsa oskrivna regler eller gissa sig till vad som gäller i en ny kultur eller veta vilka förväntningar som ställs på dem är det inte alltid så enkelt att veta hur man gör för att göra rätt.

Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. Det som fungerar väl på en plats kan te sig helt  obegripligt på en annan. 

Själv har jag gjort många så kallade ”kulturella” misstag under mina 20 år utomlands men jag har också fått stor hjälp att navigera i nya omgivningar av vänliga människor som sträckt ut en hand.

Målet med min föreläsning är att vi ska bli bättre på interkulturell kommunikation, bli medvetna om vår egen kultur för lättare kunna  hantera nya situationer och undvika onödiga misstag och missförstånd.
 

 

Ur kursinnehållet:

  • Hur ser vi på vår egen kultur och hur ser den ut i någon annans ögon?

  • Kulturella koder, värderingar och tolkningsmönster

  • Status, hierarki, privat, offentligt, tilltal och artighet

  • Skrivna och oskrivna regler,

  • Skillnaden mellan relationskultur och prestationskultur

  • Därför är det självklara så svårt att förstå!

  • Nycklar till ökad förståelse och möjligheter med mångfald

bottom of page