Om Kulturlänk

Kulturlänk utbildar och inspirerar till ökad kunskap och medvetenhet i frågor som rör kommunikation över kultur- och religionsgränser.

 

Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerens och förståelse  är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.

 

Kulturlänk vänder sig i första hand till skol- och förskolepersonal, sjukvårdspersonal och till myndighetspersonal men även till det privata näringslivet.
Behållningen blir bl.a en ökad insikt om betydelsen av den egna rollen i mötet med människor och kunskap om hur man kan skapa goda förutsättningar för samförstånd och samarbete över kultur- och religionsgränser.

 

Föreläsningarna bjuder på en blandning av en bred kulturkunskap och praktisk erfarenhet i att möta människor från andra delar av världen. Kunskap och engagemang är ledorden.

 

Kulturlänk drivs av religionshistorikern, kulturkommunikatören och föreläsaren Jeanette Ohlsson Carlborg

kulturmöten vs kulutrkrock

”Intressant ämne som verkligen ligger i tiden och något som vi alla har nytta av både inom vården men också privat”

”Jag har fått större förståelse för hur man bygger förtroende och kan stötta barn”, ”Duktig och kunnig föreläsare, intressant från början till slut”

”En mycket bra och intressant föreläsning med konkreta råd på hur man skall bemöta människor med andra kulturella erfarenheter inom vården”