top of page

Om Kulturlänk

Kulturlänk finns till för att utbilda och skapa medvetenhet i frågor som rör interkulturell kommunikation. Det handlar både om att bredda förståelsen för hur andra kulturer fungerar och att öka medvetenheten om den egna kulturen. På lång sikt vill vi bidra till ett öppnare och mer tolerant samhälle.


Ett viktigt led i att välkomna människor till Sverige är att begripliggöra det svenska samhället utifrån normer, värderingar och lagstiftning. Ingen kan gissa sig till hur en annan kultur fungerar. Därför behöver vi alla mer kunskap om vad som kan vara svårt att förstå för den som är ny i landet.

Föreläsningar som utbildar och engagerar

Kulturlänk drivs av Jeanette Ohlsson Carlborg, som är religionshistoriker och kulturkommunikatör. I mer än 20 år har Jeanette bott utomlands, bland annat i Libanon, Pakistan, Indien, Singapore, Jemen och Argentina, och själv upplevt utmaningen i att få fotfäste i en ny kultur. Även om man vill ta seden dit man kommer, kan det svåraste vara att hitta den. Alla som kommer till en ny kultur och ett nytt land kommer att ha många frågor med sig som de behöver få hjälp att besvara.


Sedan 1999 föreläser Jeanette om kulturmöten inom bland annat vården, skolan och i näringslivet. Hennes föreläsningar varvar teoretisk kunskap med exempel från verkligheten och anekdoter från hennes liv utomlands. Målet är att du ska få bättre förståelse för din egen roll i mötet med andra människor och kunskap om hur du kan skapa förutsättningar för ett välfungerande samarbete över kultur- och religionsgränserna.

DSC_8731-Redigera.jpeg

”Intressant ämne som verkligen ligger i tiden och något som vi alla har nytta av både inom vården men också privat”

”Jag har fått större förståelse för hur man bygger förtroende och kan stötta barn”, ”Duktig och kunnig föreläsare, intressant från början till slut”

”En mycket bra och intressant föreläsning med konkreta råd på hur man skall bemöta människor med andra kulturella erfarenheter inom vården”

bottom of page