top of page
Sagt om föreläsningen:

 

"Hej Jeanette!, Nu har jag pratat med kunden som var otroligt nöjda med dig, och tyckte att du verkligen hade överträffat förväntningarna, jätteroligt! Du fick också högsta betyg i vår webbutvärdering i alla kategorier, dvs hur föreläsningen gick, vad målgruppen tyckte och vad de tyckte om kontakten med dig."

Kund: Lunds Kommun Vård och Omsorgsförvaltningen

Kontakt för mer information och bokning

Jeanette Ohlsson Carlborg

+46 708 450568
jeanette@kulturlank.nu

Kulturmöten i vården

Dagligen möts vårdpersonal och patienter med olika föreställningar om liv och död om varför man blir sjuk, hur man blir frisk, vad som är normalt eller
onormalt, rätt eller fel, vad som är ett gott bemötande eller ett mindre gott bemötande.

 

De förväntningar och önskemål som patienter från andra länder och kulturer har kan många gånger vara både obekanta och obegripliga för oss.
Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan.
Medan den egna kulturen är förutsägbar kan man inte med samma säkerhet förutsäga vad som kommer att hända i en annan kultur. Det som fungerar väl på en plats kanske inte alls fungerar på en annan. Vi är alla individer. Men vi bär alla med oss avtryck av den kultur vi vuxit upp i.
En människas livssyn, religion, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur hon uppfattar liv och död, hälsa och sjukdom och även om vi kan utgå ifrån att alla människor i världen har likartade sociala behov, innebär det inte att de tillfredsställs på samma sätt. 

Att ta upp frågor om kulturmöten och kulturskillnader är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd
 

 

Ur innehållet:

  • Kulturspecifik syn på hälsa och sjukdom

  • Kulturella koder och tolkningsmönster

  • Vilka förväntningar har vi på varandra?

  • Om delaktighet, förebyggande vård och sekretess

  • Om afghansk, syrisk och somalisk kultur och samhällsliv

  • Klanens, stammens, släktens och familjens roll och betydelse

  • Skillnader mellan att växa upp i en individkultur respektive en gruppkultur

  • Migration, hälsa och välbefinnande

  • Hur undviker vi kulturkrockar? 

bottom of page