Om Jeanette

Möt Jeanette Ohlsson Carlborg, VD och ägare av Kulturlänk

 

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I drygt 17 år har hon föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation inom sjukvård, skola och på myndigheter. 

Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar männsikors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld.

 

“Så länge jag kan minnas har jag rest och när jag inte har rest så har jag längtat efter att göra det. Som barn fick jag ganska tidigt uppleva att hela världen inte ser ut som Göteborg. Till Libanon flyttade jag med min familj när jag var 8 år, började i en amerikansk skola utan att kunna ett ord engelska, längtade hem de första månaderna men sedan tog nyfikenheten och lusten att upptäcka ny saker överhand."

 

Efter studier i Frankrike och arbete i Spanien och USA blev det några år i Sverige och studier vid Lunds Universitet; arkeologi, religionshistoria, islamologi och arabisk kultur. Därefter tillsammans med min man och barn bar det av ut i världen igen, Singapore, Yemen, Pakistan och Argentina. Tre år på varje ställe, fyra barn och två hundar som skulle skolas in i nya miljöer och anpassa sig till nya omständigheter har lärt mig att inte vara rädd för förändringar och att man kommer långt med en blandning av kunskap, ödmjukhet och nyfikenhet.

 

Överallt har jag haft turen att träffa människor som visat stor gästfrihet och släppt in mig i sina hem och familjer och på det sättet gjort min nya värld begriplig för mig. Det är tack vare alla dessa möten med människor i världen som jag har lärt så mycket om hur kultur, tradition och religion påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sin omvärld.”

jeanette ohlsson carlborg om.jpg

Med sitt stora engagemang och kunskaper om andra kulturer förmedlade Jeanette med inspiration och glädje om sina erfarenheter från resor och kontakter med människor från andra kulturer.

"Vi är mycket, mycket nöjda med Jeanette både som moderator och föreläsare. Hon var öppen, tydlig, påläst, väl förberedd, intresserad och besitter en stor kunskap som hon förmedlade mycket väl. Vi kunde inte ha haft någon bättre. Hon var suverän.” Karlstad kommun

”Underbart intressant att lyssna till Jeanette som med egna erfarenheter berättar om olika möten med människor från olika kulturer på ett inlevelsefullt sätt”