top of page

Kontakt för mer information och bokning

Jeanette Ohlsson Carlborg

+46 708 450568
jeanette@kulturlank.nu

Hederskultur

Måste vi prata om hederskultur i Sverige?
Ja det måste vi! Svaret kan inte bli tydligare är så!

Enligt Ungdomsstyrelsens (Nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) kartläggning Gift mot sin vilja tycker omkring 70 000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner. Av dessa ungdomar är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja.

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet, med hänvisning till familjens heder.

 

Under mina 22 år utomlands har jag bott 8 år i länder där hederskultur förekommer. Genom mina många möten med människor där, har jag fått ta del av berättelser om hur det är att växa upp och leva utan frihet och utan rättighet att själv bestämma över sitt liv.

 

Många kvinnor och ungdomar i Sverige lever under liknande omständigheter. Det kan handla om allt ifrån klädval, vilka vänner man får umgås med,  social rörelsefrihet,  till livsval såsom utbildning, jobb, val av partner, bli accepterad för sin sexuell läggning och möjlighet till skilsmässa. Kontrollen kan utvecklas från hot om våld till faktiskt våld som i värsta fall kan leda till dödligt våld.

Ur innehållet:
 • Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

 • Hur skiljer det sig ifrån annan form av våld?

 • Vem riskerar att drabbas av det?

 • Hur hänger gruppheder och skam ihop?

 • Klanens, stammens, släktens, familjens roll och betydelse

 • Möten i Jemen, Pakistan och Afghanistan

 • Berättelser från Sverige

 • Att förstå är inte att acceptera

 • Vad säger lagen?

 • Främjande och förebyggande arbete

 

Vem vänder sig denna föreläsningen till?
 • Pedagoger

 • Socialarbetare,

 • Kuratorer,

 • Tjej- och kvinnojourer

 • Myndigheter

 • Politiker

 

Januari 2020

”Vimmerby kommun inbjöd Jeanette att hålla en heldagsutbildning då vi behövde stärkta kunskaper om klanen, stammen, släktens och familjens roll och betydelse ur en hederförtryckande kontext. Jeanette gav med inlevelse och stor kunskap oss värdefulla insikter kring hedersförtryckets ursprung och uttryck. Jeanette  redogör även, med tydlighet, hur hedersrelaterat våld och förtryck strider med svensk och internationell lagstiftning. Vidare hur vi genom kommunikation och möten mellan kulturer kan motverka hedersförtryck. Vi kan varmt rekommendera Kulturlänk AB”.

 

Martin Ek

Samordnare; Hedersrelaterat våld och förtryck

Vimmerby kommun

VimmerbyTidning200122 (kopia).jpg
bottom of page