top of page
Sagt om föreläsningen:

”Fick otroligt mycket kunskap”

 

”Jag har fått större förståelse för hur man bygger förtroende och kan stötta barn”

 

”Duktig och kunnig föreläsare, intressant från början till slut”.

Kontakt för mer information och bokning

Jeanette Ohlsson Carlborg

+46 708 450568
jeanette@kulturlank.nu

Kulturmöten i skolans och förskolans värld

Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om allt från föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel till skolresor, simning och gymnastik. När kulturer från hela världen möts i den svenska skolan uppstår ofta frågor och funderingar: hur ska önskemål bemötas och tillgodoses och när ska gränser dras?
 

Vi erbjuder kunskap om synen på skolan, barnuppfostran, familjen, om att växa upp i två kulturer och de utmaningar en familj ställs inför i ett nytt land. Ni får ökad insikt om betydelsen av den egna rollen när ni möter elever och föräldrar från andra delar av världen och om hur man kan skapa goda förutsättningar för att mötas och bygga relationer.

 

Ur kursinnehållet:

 • Kulturella koder och tolkningsmönster

 • Syn på barn, barnuppfostran och barns rättigheter i Sverige och i andra kulturer

 • Kort om olika skolsystem och undervisningssätt

 • Möt Fahtima och de utmaningar hon ställs inför i sitt möte med den svenska skolan och förskolan

 • Skillnad mellan individ- och gruppkultur

 • Klanens, stammens, släktens och familjens roll och betydelse

 • Kort om afghansk, somalisk och syrisk kultur, religion och samhällsliv

 • Olika sätt att se på demokrati, jämställdhet, jämlikhet, yttrandefrihet, självständighet, kritiskt tänkande och att bli myndig vid 18-års ålder

 • Föräldramöten på ett annat sätt

 • Hur underlättar vi mötet med föräldrarna

 • Att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt

bottom of page