Sandviken Omsorgsförvaltning

Sandviken Omsorgsförvaltning

Region Stockholm föreläsning

Region Stockholm föreläsning

Stockholm,

Stockholm,

Österåker Kulturmöten i skolan

Österåker Kulturmöten i skolan

Vimmerby Kommun Om Hederskultur 2020

Vimmerby Kommun Om Hederskultur 2020

Älvsjoamässan Kulturmöten i Äldreomsorgen

Älvsjoamässan Kulturmöten i Äldreomsorgen

Söderhamns Kommun Kulturmöten i vården

Söderhamns Kommun Kulturmöten i vården

Länstyrelsen Örebro län,

Länstyrelsen Örebro län,

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Kulturlänk drivs av religionshistorikern och 

kulturkommunikatören

Jeanette Ohlsson Carlborg

Läs mer

Välkommen till Kulturlänk

Med kunskap och erfarenhet bygger vi broar mellan människor och kulturer och skapar förutsättningar för goda möten

 

Kulturlänk utbildar och inspirerar till ökad kunskap och medvetenhet i frågor som rör kultur, migration och interkulturell kommunikation. Kulturlänk vänder sig till alla som vill öka sin kulturkunskap och bli bättre på interkulturella möten och bemötande och att kunna se saker ur ett något annat perspektiv.

 

Vi är alla influerade av våra erfarenheter, traditioner och den kultur vi har socialiserats in i. Oavsett om det gäller, livsåskådning, familjestruktur, barnuppfostran, hur vi ser på hälsa och sjukdom eller social interaktion styrs vårt sätt att agera och reagera både när det gäller det medvetna och det omedvetna, till stor del av dessa influenser

 

Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerens och förståelse  är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga missförstånd.

 

Kulturlänk vänder sig i första hand till skol och förskolepersonal, sjukvårdspersonal och till myndighetspersoner men även till det privata näringslivet.
Behållningen blir bl.a en ökad insikt om betydelsen av den egna rollen i mötet med människor och kunskap om hur man kan skapa goda förutsättningar för samförstånd och samarbete över kultur- och religionsgränser.