Sandviken Omsorgsförvaltning

Sandviken Omsorgsförvaltning

Region Stockholm föreläsning

Region Stockholm föreläsning

Stockholm,

Stockholm,

Österåker Kulturmöten i skolan

Österåker Kulturmöten i skolan

Vimmerby Kommun Om Hederskultur 2020

Vimmerby Kommun Om Hederskultur 2020

Älvsjoamässan Kulturmöten i Äldreomsorgen

Älvsjoamässan Kulturmöten i Äldreomsorgen

Söderhamns Kommun Kulturmöten i vården

Söderhamns Kommun Kulturmöten i vården

Länstyrelsen Örebro län,

Länstyrelsen Örebro län,

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Kulturlänk drivs av religionshistorikern och 

kulturkommunikatören

Jeanette Ohlsson Carlborg

Läs mer

Välkommen till Kulturlänk

Inspirerande föreläsningar om interkulturella möten

 

Varför är det så svårt att förstå självklara saker som att man alltid kommer i tid, ställer sig i kö, pratar i normal samtalston och står till höger i rulltrappan? När man är ny i en kultur är det svårt att förstå vad som förväntas av en i olika sammanhang. Det är inte så konstigt,
eftersom vi sällan talar om de självklarheter och oskrivna regler som utgör en stor del av den egna kulturen.


Den kulturella bakgrunden påverkar många aspekter i en individs liv: från beteenden,
livsåskådning, familjestruktur, syn på barnuppfostran och religion, till hur vi interagerar med andra människor eller vilken inställning vi har till hälsa och sjukdom. Att bredda den
kulturella kunskapen innebär både att vara öppen för att lära sig om andra kulturer samt att bli medveten om den egna.


Kulturlänk hjälper såväl vård- och skolpersonal som myndigheter och privata företag att
förstå kulturskillnader och hur de tar sig i uttryck. Genom föreläsningar bygger vi kunskap
och skapar medvetenhet om varför kulturkrockar uppstår och hur vi kan arbeta för att
undvika en del misstag och missförstånd samt hur vi kan inkludera nyanlända människor i
både den svenska kulturen och arbetsplatsens egen kultur.